ફેસલો ગુજરાતનો / ભલભલા એક્સપર્ટ્સના ગણિત ફેલ કરવા માટે જાણીતું છે સૌરાષ્ટ્ર, આજે શું થશે?

Saurashtra is well known for failing maths of experts, what will happen today?

વિધાનસભા હોય, લોકસભા હોય કે પછી નગરપાલીકાની ચૂંટણી હોય સૌરાષ્ટ્રના પરીણામોએ હંમેશા રાજકીય પક્ષોને ઝટકો આપ્યો છે. ચાલો જોઈએ કેવો રહ્યો છે સૌરાષ્ટ્રનો ઈતિહાસ

Loading...