ટ્રાવેલ / IRCTCની સ્પેશ્યલ ઓફર: 4 દિવસ-3 રાતમાં ફરો આખુંય ગુજરાત, એ પણ ફક્ત આટલાં રૂપિયામાં, જાણો વિગત

IRCTC Special Offer: Travel across Gujarat in 4 days-3 nights, that too in just Rs.

IRCTCએ ગુજરાતની મુલાકાત લેવા માટે એક નવું રેલ ટૂર પેકેજ લોન્ચ કર્યું છે આ યાત્રા દર શુક્રવારે મુંબઈથી શરૂ થશે. આ ટૂર પેકેજને Kewadia With Ahmedabad Ex Mumbai નામ આપવામાં આવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ