ગૌરવ / ગુજરાતના આ એક જ ગામની 6 દીકરીઓ રાજ્યની વોલીબોલ ટીમની ખેલાડી, રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ નામ કર્યું રોશન

Gujarat women's team history by the champion in the 24th National Youth Volleyball Championship.

24મી નેશનલ યુથ વોલીબોલ ચેમ્પિયનશીપમાં ગુજરાતની મહિલા ટીમે ચેમ્પિયન બની ઇતિહાસ રચ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ