ગર્વ / Asian Games 2023: ચોથા દિવસે ભારતે ખાતું ખોલ્યું, દેશના નામે વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ, હવે શૂટિંગમાં મહિલા ટીમે મારી બાજી

Asian Games 2023 day 4 live updates Women won gold medal in shooting

Asian Games 2023: એશિયન ગેમ્સનાં આજે ચોથા દિવસે ભારતે પહેલો ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો છે. મહિલાઓએ 25 મીટર પિસ્ટલ ટીમ ઈવેન્ટમાં બાજી મારી છે. ભારતે અત્યાર સુધી 3 ગોલ્ડ સહિત કુલ 14 મેડલ જીત્યા છે. હવે મહિલાઓએ બાજી મારીને ભારતને વધુ એક ગોલ્ડ મેડલ જીતાડ્યો છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ