ચોંકાવનારો સર્વે / માંડ 6 કલાકની ઊંઘ લઈ રહ્યા છે યુવાનો, પ્રેમ નહીં હેલ્થ સાથે જોડાયેલો છે મામલો, સર્વેમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો 

Youngsters are getting barely 6 hours of sleep, the matter is related to health not love

Survey About sleep News: જો તમારી ઉંમર 25 થી 40ની આસપાસ હોય અને તમને ઊંઘ ન આવતી હોય તો તે પ્રેમની નહીં પણ સ્વાસ્થ્યની વાત

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ