કામની વાત / માત્ર 10 રૂપિયા ઘરે બેઠા મળી રહ્યા છે LED બલ્બ, જાણો કઈ રીતે મોદી સરકારની યોજનામાં મળશે લાભ

You can get an LED bulb at home for 10 rupees

ગ્રામ ઉજાલા યોજના ગ્રામજનોને માત્ર 10 રૂપિયામાં સસ્તો LED બલ્બ પ્રદાન કરે છે. ગામમાં વિજળી રહે તે માટેના તમામ પ્રયત્નો સરકાર કરી રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ