લોટરી / મહિલાને ઘરબેઠા લાગી લોટરી, ઓનલાઈન જુના મંગાવેલ સોફામાંથી નીકળ્યા આટલા રૂપિયા

woman order online second hand sofa inside sofa got lot money

એક મહિલાએ ઓનલાઈન જુનો સોફો બુક કર્યો ઘરે ડીલીવરી આવ્યા બાદ તેની સાફ સફાઈ કરતા નીકળ્યા લાખો રૂપિયા મહિલાએ આ રૂપિયાનું કર્યું આવું કામ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ