2017 પરિણામ  BJP INC AAP OTH
99 77 - 06

જલ્દી કરો / રીટર્ન ભરવાની પેનલ્ટીથી બચવું છે? તો ફટાફટ આ તારીખ પહેલા ભરી લો ઇન્કમ ટેક્સ રીટર્ન

Want to avoid the penalty of filing a return? So file your income tax return immediately before this date

31 જુલાઇ 2022 પછી અને 31 ડિસેમ્બર 2022 પહેલા ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્નની ફાઈલ દાખલ કરી તો તમારે 5,000 રૂપિયા પેનલ્ટી ભરવી પડે છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ