હદ વટાવી / પોલીસની દાદાગીરીએ ગરીબનું આખું જીવન બરબાદ કરી નાંખ્યું! શાકભાજીવાળા જોડે જુઓ શું કર્યું

vegetable seller legs cut off on railway track after bullying of the policeman

કાનપુરના કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશનના દિવાનની દાદાગીરીએ એક શાકભાજી વેચનારનું આખું જીવન બરબાદ કરી દીધું.

Loading...