નિર્ણય / ગુજરાત સરકારે નકલ ફી 20ના બદલે 25 કરતા VCE નારાજ, જુઓ શું કરી રહ્યાં છે માંગ?

VCE aggrieved by Gujarat government's increase in VCE copy fee

ગુજરાત સરકારે VCEની નકલ ફીમાં 20ના બદલે 25 રૂપિયા આપવાનો નિર્ણય કરતા VCE નારાજ થયા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ