ડુબાડતી બેદરકારી / સ્વાર્થ સાધવા સાવ આવું.! વડોદરા શહેરમાં દર વર્ષે પૂરની સ્થિતિનું કારણ કાંસ પર દબાણ, બિલ્ડરરાજ મોટો પડકાર

Vadodara city is flooded every year due to the pressure on the river

વડોદરા શહેરને ડુબાડતી ગંભીર બેદરકારીની. આ શહેરમાં પાણી નિકાલ માટે એક મોટી કાંસ હતી, પરંતુ તેના પર બિલ્ડરો દ્વારા આડેધડ દબાણ ખડકાઈ ગયા, બાકી હતું તો ઝાડી ઝાખરાનું સામ્રાજ્ય સ્થપાઈ ગયું

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ