તમારા કામનું / 10 કોમન પાસવર્ડ જે સરળતાથી થઈ જાય છે હેક, તમે તો નથી કર્યોને આવો Password સેટ?

uge strong password in mobile laptop and email id

આપણે મોબાઇલ ફોન અથવા લેપટોપમાં પાસવર્ડ રાખીને તેને સિક્યોર કરીએ છીએ. પાસવર્ડ દાખલ કર્યા પછી આપડને લાગે છે કે આપણો ડેટા સુરક્ષિત છે. પરંતુ એવું નથી કારણ કે મોટાભાગના લોકો આવા પાસવર્ડ રાખે છે. જેને સરળતાથી હેક કરી શકાય છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ