નિર્ણય / સુવિધા: નૅશનલ હાઈવે પર મુસાફરી કરવી બનશે સરળ, NHAIએ નાગરિકોની સુવિધા માટે જુઓ શું લીધો નિર્ણય

 Traveling on National Highways Will Be Easier, decision was taken by NHAI

NHAI એ તેની સાઈટ પર વેબ લિંક હોસ્ટ કરીને 214 ટોલ પ્લાઝા પર લાઈવ ટ્રાફિક મૂવમેન્ટને સાર્વજનિક કરી છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ