ગજબ / ભૂલથી પણ આ નદીમાં ન્હાવા પડ્યા તો ગયા કામથી, સ્પર્શ કરવો પણ ખતરનાક! કહેવાય છે શાપિત રિવર

Touching is also dangerous, if you take a bath by mistake, you will be in trouble, know why this river is called cursed?

કર્મનાશા નદી બિહારના કૈમુર જિલ્લામાંથી નીકળે છે. આ નદીની કુલ લંબાઈ લગભગ 192 કિલોમીટર છે. તે મોટાભાગે ઉત્તર પ્રદેશમાંથી પસાર થાય છે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ