તમારા કામનું / હવે ઇન્ટરનેટ વગર પણ UPI વડે કરી શકો છો ચૂકવણી, મિનિટોમાં જ પૂર્ણ થશે પક્રિયા

tips and tricks for how to use upi transactions payment without internet

UPI સેવા ઈન્ટરનેટ વગર પમ એક્સેસ કરી શકાય છે. આની મદદથી તમે ફોનમાં નેટ ન હોવા છતાં પણ ફોનનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ