કોરોના વાયરસ / એક મહિલા 7 મહિના સુધી કોરોનાગ્રસ્ત રહી, વાયરસે 32 વાર બદલ્યુ સ્વરુપ

thirty two times mutation found in a hiv positive lady who remains positive for seven months

HIV સંક્રમિત એક મહિલા લગભગ 7 મહિના માટે કોરોનાગ્રસ્ત રહી. કોરોનાએ શરીરમાં લગભગ 32 વાર પોતાનું સ્વરુપ બદલ્યું.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ