ચેતજો! / ફોનમાં દેખાય છે આ ચાર સાઇન? તો ડિવાઇસ હેક થઈ જ ગયું સમજજો

These four signs appear in the phone? So understand that the device has been hacked

ફોનની બેટરી ફટાફટ ઉતરવી એ હેકિંગનું એક લક્ષણ છે. ફ્રોડ એપ ફોનમાં હોવાને કારણે ફોનની બેટરી ફટાફટ ઉતરવા લાગે છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ