BIG NEWS / ગુજરાત પોલીસ વિભાગમાં થશે 7 હજાર યુવાનોની ભરતી, સરકારી નોકરીની રાહ જોતા યુવાનો માટે ગુડ ન્યુઝ

There will be recruitment for 7 thousand posts in the police department

સરકારી ભરતીની તૈયારી ચાલુ જ રાખજો, ચાલુ વર્ષે રાજ્ય સરકાર પોલીસ વિભાગમાં 7 હજાર જગ્યાએ પર ભરતી કરવામાં આવશે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ