નિવેદન / ગડકરી બોલ્યાં, બધા મુખ્યમંત્રી દુઃખી જ છે, કારણ કે કોણ રહેશે અને કોણ જશે કંઈ ઠેકાણું નથી

There is no telling who will stay and who will go, Union Minister Gadkari's statement after Rupani's resignation

કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરીએ કહ્યું કે આજકાલ દરેક વ્યક્તિ દુઃખી છે, ધારાસભ્યો દુઃખી છે કે તેઓ મંત્રી ન બની શક્યા. અને મુખ્યમંત્રી દુઃખી છે તેઓ સત્તા પર રહેશે કે નહીં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ