ક્રાઈમ / જામનગરમાં ટીનાભાઈ પર હુમલા મામલે જયેશ પટેલે બનાવ્યો હતો આ પ્લાન

The plan was hatched by Jayesh Patel in connection with the attack on Tinabhai in Jamnagar

જામનગરમાં ટીનાભાઈ પર હુમલા માટે 14 શખ્સોને ખંડણી નકકી કરીને જયેશ પટેલે કામે લગાવ્યા હતા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ