બેદરકારી તો જૂઓં / 110 ગામ અને 3 નગરપાલિકાને પીવાનું પાણી પુરૂ પાડતો આ ડેમ 7 વર્ષથી ખાલીખમ, ખેડૂતોએ કર્યો વિરોધ

The dam, which supplies drinking water to 110 villages and 3 municipalities, has been in Khalikham for seven years, with...

2019માં સૌની યોજનાનું પાણી સાનીમાં પહોંચાડવાનું હતું..પરંતુ સૌની યોજનાનું પાણી તો ન પહોંચ્યું..અને ચોમાસામાં જે પાણી સાની ડેમમાં આવ્યું તે પણ ન સાચવી શક્યા

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ