નવસારી / ગોળના વેપારીને ધમકી આપી લાંચ લેવા માટે પહોંચેલા ASIને ACBએ ઝડપી પાડ્યા

The bribe-taker ASI was speeded by the ACB, threatening the jaggery trader

5 હજારની લાંચ માગનારા પોલીસ કર્મચારીની ધરપકડ. ડાંગ અને વલસાડ ACBએ સંયુક્ત રીતે છટકું ગોઠવીને ASI ને ઝડપી લીધા હતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ