હબ / ભાવનગરને મળશે નવી ઓળખ, 10 હજાર કન્ટેનર બનાવવાના મળ્યા ઓર્ડર, જાણો માહિતી

The Bhavnagar company received an order to manufacture 10 thousand containers

ભાવનગરની કંપનીને 10 હજાર કન્ટેનર બનાવવાનો ઓર્ડર મળ્યો, 500થી વધુ લોકોને સીધી કે આડકતરી રીતે રોજગારી મળશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ