અડીખમ / 55 વાર નપાસ થયા પછી 10મુ પાસ કર્યું, હવે 77ની ઉંમરે 12માંની પરીક્ષા આપશે આ વ્યક્તિ

The 77-year-old grandfather preparing for standard 12 after giving 55 times exam for 10th

રાજસ્થાનના 77 વર્ષીય દાદાએ 55 વખત ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપ્યા બાદ 56મી વખત પરીક્ષા પાસ કરી. હાલ ધોરણ 12ની પરીક્ષાની કરી રહ્યા છે તૈયારી 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ