તમારા કામનું / અમેરિકામાં આજથી 5Gની શરુઆત, એર ઈન્ડિયાએ અમેરિકાની ફ્લાઈટો કરી રદ્દ

 story 5g starts in america from today air india canceled flights

અમેરિકામાં આજથી 5જી સેવા શરુ થવાને પગલે એર ઈન્ડિયાએ દુબઈથી અમેરિકાના વિભિન્ન એરપોર્ટ્સ પર આવનારી ઉડાનોને રદ્દ કરી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ