વિદેશ / ભારતીય ઓપન વર્ક પરમીટ ધારકો માટે આનંદના સમાચાર, કેનેડાની સરકારે લીધો મોટો નિર્ણય

Spouses of open work permit holders now eligible to work in Canada

કેનેડાની સરકારે ઓપન વર્ક પરમિટના નિયમમાં ફેરફાર કર્યાં હોવાથી હવેથી ભારતીય કામદારો કેનેડામાં તેમના પરિવાર સાથે પણ રહી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ