કેવી રીતે ભણીશ / હાલરીયાની શાળાના 10 ઓરડામાંથી 6 ઓરડાના સ્લેબ તૂટી પડે તેવી સ્થિતિ, 4 ઓરડામાં ભણે છે 171 વિદ્યાર્થી

Slab contraction joints should intersect at the openings for columns.

બગસરા તાલુકાના હાલરીયા ગામની 10 ઓરડાની પ્રાથમિક શાળામાંથી 6 એવા ઓરડા છે. જેમાં બાળકોને ભણાવવા એટલે કે, મોતના ઓરડામાં મોકલવા સમાન.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ