વિચિત્ર કેસ / ઓહ બાપ રે ! પત્નીમાં ઉગ્યાં પુરુષ જેવા પ્રાઈવેટ પાર્ટ , પતિને પડી આ રીતે ખબર, મામલો પહોંચ્યો સુપ્રીમમાં

She's a man, it's definitely cheating: Man moves Supreme Court for divorce

પોતાની પત્ની મહિલા નથી પરંતુ પુરુષ છે તેથી છૂટાછેડાની ધા નાખતી એક અરજી પતિએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં કરી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ