જાણવા જેવું / તમારા સ્માર્ટફોનમાં હાજર Calendarથી પણ લગાવી શકાય છે Alarm, અહીં જાણો સ્ટેપ ટૂ સ્ટેપ પ્રોસેસ

set an alarm in google calendar know step by step process

એન્ડ્રોયડ યુઝર્સ ગુગલ કેલેન્ડર (Google Calendar) દ્વારા પણ કરી શકાય છે એલારામ. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ