અવસર / વૈજ્ઞાનિકોની એવી કમાલ કે ખેડૂતો માટે આફત બની ગઇ વરદાન, તીડના ત્રાસથી મળશે છૂટકારો 

Scientists wonder if farmers will get rid of locusts

વૈજ્ઞાનિક સંસ્થાએ તીડમાંથી પશું આહાર અને ઑર્ગેનિક ફર્ટિલાઈઝર બનાવીને ખેડૂતો માટે આવકનું સાધન પ્રદાન કર્યુ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ