વિજ્ઞાન / વૈજ્ઞાનિકોએ શોધી કાઢ્યો પ્લાસ્ટિકથી થતાં પ્રદૂષણનો વિકલ્પ, જીવડાંની મદદથી આવશે મોટી સમસ્યાનો ઉકેલ

Scientists have found an alternative to the pollution caused by plastic worms eat plastics

હવે નજીકના ભવિષ્યમાં આવી શકે છે પ્લાસ્ટીકનો અંત, યુનિવર્સિટી ઓફ ક્વીન્સલેન્ડના વૈજ્ઞાનિકોએ એક એવા જંતુની શોધ કરી છે જે પ્લાસ્ટિક ખોરાકમાં ખાય છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ