અકલ્પનીય / ઓહ બાપ રે ! મોત પછી અચાનક મૃત વ્યક્તિની આંખો જોવા લાગી, વૈજ્ઞાનિકોએ કર્યું ચકિત કરતું કામ

Scientists Bring Life To Eyes That Died Five Hours Earlier

અમેરિકાના ઉટાહના વૈજ્ઞાનિકોએ મોતના પાંચ કલાક બાદ એક મૃત વ્યક્તિની ખરાબ થયેલી આંખોને સાજી કરીને ચમત્કાર સર્જ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ