શૈક્ષણિક નિર્ણય / વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર : પહેલી જુલાઈથી ખુલશે ધોરણ 1 થી 8ની સ્કૂલો, જાણો ક્યાં લેવાયો નિર્ણય

School Reopening, Know When Schools Will Reopen In up

કોરોના ઘટતા યુપીની યોગી આદિત્યનાથ સરકારે 1 જુલાઈથી ધોરણ 1 થી 8 ની સ્કૂલો ખોલવાનો નિર્ણય કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ