ઉજવણી / ગાંધીનગરમાં આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી, ગાંધીજી અને દેશના સૈનિકોને યાદ કરીને CM શું બોલ્યા જુઓ

Sardhav village secondary school celebrated its 80th birthday

સરઢવની માધ્યમિક શાળાના 80 વર્ષ પૂર્ણ થતા શાળાનો જન્મદિવસ ઉજવાયો, મુખ્યમંત્રીએ સરઢવ ગામે લોકો સાથે પ્રભાતફેરીમાં ભાગ લીધો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ