આર્થિક રાહત / સોંઘવારીની દિશામાં શુભ સંકેત, મોંઘવારી ઘટીને 1 વર્ષને તળિયે પહોંચી, આવ્યાં સરકારી ડેટા

Retail inflation declines to one-year low of 5.72 pc in December 2022: Govt data

ડિસેમ્બર 2022ના સરકારી આંકડા અનુસાર, દેશમાં છૂટક મોંઘવારી 1 વર્ષના તળિયે પહોંચી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ