કામની વાત / યાદ રાખી લો PAN-આધાર લિંક કરવા માટેની આ ડેડલાઇન, જો ચૂકી ગયા તો ₹ 10,000 સુધીનો દંડ થશે

Remember this deadline for PAN-Aadhaar linking, if missed will attract a penalty of up to 10,000

PAN-આધાર લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ પહેલા 31 માર્ચ હતી પણ બાદમાં તેને બીજા ત્રણ મહિના માટે એટલે કે 30 જૂન સુધી લંબાવી દેવામાં આવી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ