વરસાદ / ગુજરાતમાં ફરી મેઘરાજાની એન્ટ્રી,રાજ્યના 115 તાલુકામાં વરસાદ, આ જિલ્લામાં હજુ પણ પાક સુકાઈ જવાની ભિતિ

Rains in 115 talukas of the Gujarat, still fear of crop drying in this district

રાજ્યના 115 તાલુકામાં સારો એવો વરસાદ નોંધાયો, ઉમરગામમાં સૌથી વધુ 4 ઈંચ વરસાદ પરતું આ જિલ્લામાં ખેડૂતો સિંચાઈના પાણી માટે કરી રહ્યા છે માંગ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ