દાહોદ / ગુજરાતમાં બધે ખાનગીકરણ થઈ રહ્યું છે અને ફાયદો બે ત્રણ માણસોને જ થાય છે: આદિવાસી સત્યાગ્રહમાં રાહુલ ગાંધીનાં ચાબખા

Rahul Gandhi slammed the government for launching a tribal satyagraha in Dahod.

દાહોદમાં આદિવાસી સત્યાગ્રહ પ્રારંભ કરવાતાં રાહુલ ગાંધીએ સરકાર પર આકરાં પ્રહરો કર્યા હતાં. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ