જ્ઞાતિગત ગણિત / ગુજરાતની OBC કેટેગરીમાં પાટીદારોને સમાવવા માટે જાણો કેટલા પડકાર

President approves OBC research bill

ગુજરાતમાં સરકારને OBC કેટેગરીની કમાન તો મળી છે પરંતુ પાટીદાર સહિત અન્ય સમાજોએ ઓબીસીમાં સામેલ થવા સાબીત કરવું પડશે કે, તેઓ સામાજીક અને શૈક્ષણીક રીતે પછાત છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ