વિચિત્ર ઘટના / નસબંધી, ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ પછી પણ ગર્ભવતી, વિજ્ઞાન માટે કોયડો બન્યો આ મહિલાનો કિસ્સો

pregnancy couple babies birth control vasectomy family planning

નસબંધી-ગર્ભનિરોધક ગોળીઓ પછી પણ ઘણી વાર મહિલાઓ ગર્ભવતી બનતી હોય છે તેનો એક કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ