દિલ્હી / 6G ઈન્ટરનેટ તરફ ભારતનું મોટું પગલું: PM મોદીએ કહ્યું, '5G આવ્યાના છ જ મહિનામાં 6Gની વાતો...'

PMModi 6G Launch Delhi Science Building India forefront digital revolution

દિલ્હીના વિજ્ઞાન ભવનમાં બોલતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારતની ઇન્ટરનેટ ક્રાંતિએ ઘણા દેશોને પાછળ છોડી દીધા છે. શહેરો કરતા વધુ ગામડાઓમાં ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ