કામની વાત / ડેટા મૅચ નથી થતો છતાં લિંક કરાવી શકો છો તમારું PAN-આધાર, જાણો રીત

PAN-Aadhaar can be linked even if the names and date of birth are not available

તમે પણ ઇચ્છો છો કે 31 માર્ચ બાદ તમારુ પેન કાર્ડ ઇનઓપરેટિવ ન થઇ જાય તો તેને આધાર સાથે લિંક કરી દેજો. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ