અંક શાસ્ત્ર / Numerology: આ તારીખે જન્મેલા લોકો હોય છે સૌથી વધુ લકી, જાણી લો ક્યાંક તમે તો નથીને ?

numerology 7 mulank people are considered most lucky know their personality

અંક જ્યોતિષમાં મૂળાંક 7ને અત્યંત શુભ માનવામાં આવ્યો છે. આ જાતક મહેનતુ, બુદ્ધીમાન અને નસીબના ધની હોય છે. તેઓ પોતાના જીવનમાં બધુ પ્રાપ્ત કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ