રિપોર્ટ / શહેરી બેરોજગારી પાંચ વર્ષના સૌથી નીચલા સ્તર પર, NSSOના સર્વે રિપોર્ટમાં દાવો

nsso survey report of 2022 23 urban unemployment came to the lowest level in five years

NSSSO Survey Report: આંકડાથી જાણકારી મળે છે કે શહેરી વિસ્તારમાં મહિલાઓમાં બેરોજગારી દર જાન્યુઆરી-માર્ચ 2023માં ઘટીને 9.2 ટકા પર આવી ગયો જે એક વર્ષ પહેલા આજ ત્રણ મહિનામાં 10.1 ટકા હતો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ