તૈયારી / બિન સચિવાયલ ક્લાર્કની પરીક્ષા મુદ્દે મોટા સામાચાર, ટૂંક સમયમાં પરીક્ષાની તારીખો થશે જાહેર

Non-secretariat clerk exam may be examination date announced

ટુંક સમયમાં બિન સચિવાયલ ક્લાર્કની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર થઈ શકે છે. આગામી સમયમાં ફરી બિન સચિવાલય ક્લાર્ક, ઓફિસ આસીસ્ટન્ટ વર્ગ-3ની પરીક્ષા લેવાઈ શકે છે. રાજ્ય સરકારે પરીક્ષા માટેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ