રોજગાર વિશેષ / સરકારી ભરતીની રાહ જોતા યુવાનો માટે સમાચાર, GPSC દ્વારા 1427 જગ્યા માટે જાહેરાત, જાણો કઈ-કઈ

News for youth waiting for government recruitment, announcement for 1427 vacancies by GPSC

GPSCએ વર્ગ-1, 2, 3ની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે, જેમાં સરકારના વિવિધ વિભાગોની 1427 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરાશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ