બે પાળીનું જીવન / કળિયુગ છે ને ભાઈ બધું બને ! બે પત્નીઓએ પતિને અડધોઅડધ વહેંચી લીધો, કેવા કર્યાં કરાર ખબર છે?

mp husband divided in his two wife by gwalior family court

મધ્યપ્રદેશના ગ્વાલિયરમાં બે પત્નીઓ વચ્ચે પતિના ભાગલાના એક હેરાનીભર્યો કિસ્સો સામે આવ્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ