નવો વાયરસ / કોરોના કહેર વચ્ચે નવી આફતની દસ્તક, 2 લોકો ભરડામાં આવતા ચિંતા વધી

monkeypox virus found in two people in wales

કોરોનાની સાથે હવે એક નવા વાયરસની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. આનુ નામ મંકીપોક્સ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ