લાલઘુમ / કાલોલના MLA ફતેસિંહએ સસ્તા અનાજના દુકાનદારોને ઝાટક્યા, ગરીબોને અનાજ પૂરું વિતરણ કરવાની આપી સૂચના

MLA Fatesinh Chauhan got angry at the reception

કાલોલ સરકારી સસ્તા અનાજના દુકાનદારો દ્વારા યોજવામાં આવેલા MLA ફતેસિંહ ચૌહાણના સત્કાર સમારોહમાં ધારાસભ્ય લાલઘુમ થઈ ગયા હતા. કેટલીક દુકાનોમાં પરવાનેદારની જગ્યાએ બીજા વહીવટ કરતાં હોવાના મુદ્દે ધારાસભ્ય રોષે ભરાયા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ