બેઠક / ગુજરાતના પોલીસકર્મીઓના પગાર વધારા મામલે બાંહેધરી પત્ર અંગે લેવાઇ શકે છે મોટો નિર્ણય, સહી ન કરનારને નહીં મળે આ લાભ!

meeting in gandhinagar today regarding the letter of guarantee of policemen

રાજ્ય (Gujarat) ના પોલીસકર્મીઓના બાંહેધરીપત્ર મામલે ગાંધીનગર ખાતે આજે ગૃહ વિભાગ દ્વારા મહત્વની બેઠક યોજાશે. આ બેઠકમાં આજે બાંહેધરી મામલે નિર્ણય લેવાશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ